image

آموزش ویدیویی

در کمتر از ۲۰ دقیقه یاد بگیرید چطوری یک وب سایت بسازید !

ما براتون ویدیو هایی آماده کردیم که تمام مراحل ساخت وب سایت, ثبت نام, مدیریت وب سایت و اتصال دامنه در آنها توضیح داده شده است.

نگاهی به بامشی ویرایشگر کاموا و کار کردن با ویرایشگر
04:47
ثبت نام و ایجاد سایت
01:00
مدیریت وب سایت و پیشخوان
02:12
فرآیند اتصال دامنه با وب سایت های کاموا
02:09

برای شروع طراحی آماده اید ؟  

شروع کنید